Ticaret Hukuku - Çalışma Alanlarımız - Avukat Efe Uysal

Ticaret Hukuku

Danışmanlığını yaptığımız her türden ticaret şirketleri, hukukun hemen her alanında yardıma ihtiyaç duymakta olup; ofisimiz de buna paralel şekilde yapılanmış ve sürekli bu yönde evrilmektedir. Hukuk müşavirliğini sadece oluşmuş bir uyuşmazlığı çözüme ulaştırma noktasından ileri geçerek; şirketin günlük işleyişinin içine girip, iç prosesleri hukuki problem doğmadan tasarlayarak; gerek önleyici hukuk anlamında uyuşmazlıkların doğmasından mümkün olduğunca kaçınmak; gerekse doğmuş uyuşmazlıklarda haklılığı ispat boyutunda her tür belge ve delillin şirketlerin rutin faaliyetleri sırasında üretiliyor olmasını sağlamak amacı gütmekteyiz.

Hukuk Danışmanlığı kapsamında müvekkil şirketlere sunduğumuz hizmetler esasen hukukun her alanı ile ilgilidir ve kadromuz da her ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapılanmıştır. Ancak her şirketin istisnasız talep ettiği ve uzman avukatlarımızla karşıladığımız başlıca hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

 

 • Şirket Ana Sözleşmeleri Hazırlanması ve Tadili
 • Birleşme, Bölünme ve Devralmalar
 • Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma
 • Sigorta ve Risk Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Endüstriyel Haklar, Tescil ve Korunma
 • Şüpheli Alacak Yönetimi ve Takibi
 • Gümrük Mevzuatı
 • Finansman Hukuku
 • Vergi Mevzuatı
 • Teşvik Hukuku
 • Özelleştirme ve İmtiyaz Sözleşmeleri
 • Otoprodüktör ve Prodüktör Lisansları