Mahkeme İlamlarının İcrası - Çalışma Alanlarımız - Avukat Efe Uysal

Mahkeme İlamlarının İcrası

Mahkeme ilamları, bir alacağın ( tazminat, ticari alacak, kişilik hakkından doğan bir tediye vs.) bir taraftan alınıp diğer tarafa ödenmesine dair olabileceği gibi; taşınır veya taşınmaz mala tecavüzün önlenmesi, bir yerin tahliyesi, bir işin yapılması, bir malın teslimine dair de olabilir. Hatta bir borcun varlığınının veya yokluğunun tespitine dair de ilam verilebilir. Her ilamın ortak noktası; eğer ilam para alacağına ilşkin ise tahsiline; paradan başka bir konu ile ilgili ise o konunun yerine getirilmesine ve haksız çıkan taraftan yargılama giderlerinin alınmasına dair hükümler de ihtiva etmesidir.

Ofisimizde mahkeme ilamları; ilgili dava avukatı tarafından vakit geçirilmeksizin icra servisine intikal ettirilmekte; icra takibinde görevli avukat ve katiplerimiz tarafından süratle yasal takipleri hazırlanmakta; kısa süre içinde mahkeme ilamının gereği ne ise onu elde etmek için müracaatlar yapılmakta, gerekiyorsa ihtiyati haciz müessesesine başvurularak yasal süreçler kısaltılmakta ve müvekkilin hakkı en kısa zamanda elde edilip kendisine ödenmektedir.