Kooperatifler Hukuku - Çalışma Alanlarımız - Avukat Efe Uysal

Kooperatifler Hukuku

Kooperatifler, bir özel hukuk tüzel kişisi olarak gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, gerekse 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde faaliyet gösterirler. Ayrı bir faaliyet branşı olarak hizmet verdiğimiz konut/işyeri yapı kooperatifleri bir tarafa; taşımacılık, üretici birliği, tüketim birliği ve bir OSB veya KSS bölgesinin işletilmesi gayesi çevresinde kurulan işletme kooperatifleri; faaliyetleri sırasında kendi mevzuatları ile ilgili hukuki yardım dışında , icra hukuku, ceza hukuku, sözleşmeler hukuku, tazminat hukuku ve idare hukuku gibi hemen her hukuk dalında yardıma ve danışmanlığa ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç dışında kooperatifler 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/2 gereğince avukat çalıştırmak veya sözleşmeli bir avukatla çalışmak zorunluluğu kapsamındadırlar. Bu zorunluluğa aykırı davranışın müeyyidesi, her ay için brüt asgari ücretin iki katı tutarında adli para cezasıdır. Ofisimizde her biri işbölümü gereğince kendi görev alanında yetkin avukatlarımızla değişik türde ve çapta kooperatiflere hukuk danışmanlığı hizmet vermekteyiz