Aile Hukuku - Çalışma Alanlarımız - Avukat Efe Uysal

Aile Hukuku

Aile Hukuku, 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1926 yılında yürürlüğe girişinden bu yana; önce Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların büyük bölümünü oluşturmuş; 2003 yılında 4787 s.k. gereği kurulan Aile Mahkemeleri ile adliyenin ihtisas dallarından biri olmuştur. Nişanlılık ile başlayıp; nişanın atılması, hediyeler, evlilik, mal rejimi, ayrılık, boşanma, nesep, velayet, mal rejiminin tasfiyesi ve katkı payı alacakları ile nafaka, nafakanın arttırımı, azaltılması ve kaldırılması ile ilgili her tür anlaşma ve anlaşmazlık, Aile Hukuku'nun konusunu oluşturur. Aile Hukuku'ndan kaynaklanan haklar çok geniş bir perspektifte düzenlenmiş ve bu düzenlemeler de 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun kabulünden sonra özellikle son 10 yılda reform niteliğinde pek çok değişikliğe uğramıştır.

Yaygın kanının aksine, aile hukukundan kaynaklanan davalar basit davalar veya takipler değillerdir. Yapılan veya yapılmayan her işlem; zamanında verilen veya verilmeyen her talep; açıkça saklı tutulmayan veya açıkça feragat edilmeyen her hak; üstelik tüm bunların yasalarda belirtilen ve çoğu emredici / hak düşürücü olan süreler içerisinde yapılıp yapılmaması, uyuşmazlığın taraflarını ciddi kazanımlara veya ciddi hak kayıplarına uğratabilmektedir. Bu nedenle, aile hukukundan kaynaklanan davaların, takiplerin ve taleplerin muhakkak bir avukattan hukuki yardım alınarak yürütülmesi gerekmektedir.

Ofisimizde Aile Hukuku konusunda yetkin, her tür uyuşmazlıkta müvekkilin haklarını ve elde etme yollarını iyi bilen, sizi dinleyen ve haklarınızı efektif şekilde kullanarak optimum sonucu almanız için çabalayan kadromuz hizmete hazırdır.

Arzuhalci adı altında adliye yakınlarında faaliyet gösteren şahıslar; hukuktaki gelişmelerden bihaber, yetersiz ve donanımsız, en önemlisi de size karşı hiçbir sorumluluk taşımayan, dilekçelere sizin adınıza imza atmayan; dolayısı ile yaptıkları hatalar nedeniyle uğrayacağınız hak kayıpları karşısında da hiçbir tazmin yükümlülüğü bulunmayan kimselerdir. Bu kimselerin başlangıçta ucuz gibi görünen ancak bedeli sonradan çok fahiş ödenen yardım vaatlerine itibar etmeyiniz.