Kambiyo Senedi Takipleri - Çalışma Alanlarımız - Avukat Efe Uysal

Kambiyo Senedi Takipleri

Bir kıymetli evrak türü olarak kambiyo senetleri, alacak-borç ilişkilerinde en sık rastlanan hali ile çek veya bono olarak düzenlenmektedir. Her ikisi de çok sıkı şekil artlarına bağlı olarak düzenlenmektedir. Sadece tacirler arasında değil; tacir olmayan kişiler arasında da borç için veya teminat amaçlı olarak bono düzenlendiği sıklıkla görülmektedir. Borcu belgelemek açısından bu derece sık kullanılan kambiyo senetlerinin; ödenmeyen borçların takibinde de çok büyük oranda kullanıldığı bilinmektedir. Sıkı şekil şartları eksiksiz yerine getirildiğinde; kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile icra takibine konu edilmektedir.

Ofisimizde ticari takipler (veya ticari olmasa dahi kambiyo senetlerine bağlı borçlar); ticari hayatta dönen bir çekin veya protestoya düşen bir senendin müvekkillerimizin nakit akışlarına verdiği zarar da gözetilerek çok süratli şekilde çözülmeye çalışılmakta; ihtiyati haciz yolu ile icrai işlemlerler derhal başlatılmakta ve yasal sürecin kalan kısmı da etkin ve agresif şekilde yürütülerek sonuçlanmaktadır. Ayrıca başlatılan ticari takipler için derkenar alınarak ivedilikle müvekkile teslim edilmekte takibe düşen alacağın vergisel boyutta şirket gelirlerinden ayrılması sağlanarak tahsil edilmemiş alacağın vergisinin ödenmesi durdurularak kısmi rahatlama sağlanmaktadır